Тренінґ “Розробка проєкту для грантових аплікацій” відбувся для працівників Карітасу в Києві

Учасники заходу прибули з різних регіонів України, у тому числі з Харкова. Протягом цілого дня працівники Карітасу вивчали проєктний дизайн, знайомились з ключовими поняттями та процедурами, необхідними для успішної реалізації проєктів. Під час тренінгу дізнавались також про життєвий цикл проєкту, ідентифікацію проблем та аналіз стейкхолдерів (зацікавлених осіб), побудову логічної матриці, планування діяльності та бюджетування, моніторинг та оцінку результатів.

Для досягнення ефективного результату була використана змішана методологія навчання: проводилася лекція, відбувалася робота в малих групах, виконувалися практичні завдання.

Тренінґ призначений допомогти учасникам створювати проєкти з більш ефективними та інноваційними ідеями, щоб привертати увагу грантодавців.

#Карітас #гранти #тренінґ #Київ #Харків #Caritas

Тренінґ "Розробка проєкту для грантових аплікацій" відбувся для працівників Карітасу в Києві

Тренінґ "Розробка проєкту для грантових аплікацій" відбувся для працівників Карітасу в Києві

Тренінґ "Розробка проєкту для грантових аплікацій" відбувся для працівників Карітасу в Києві

Тренінґ "Розробка проєкту для грантових аплікацій" відбувся для працівників Карітасу в Києві